Season Stats

Filter - Match type Year
Player MAT INN NO 100s 50s 0s 4s 6s RUNS AVE.
Pramod Poojary 4 4 0 0 1 1 11 5 163 40.75
Vishnu Karunya 10 9 1 1 2 1 37 7 324 36.00
Vishnu Karunya 10 9 1 1 2 1 37 7 324 36.00
Saurabh Singh 5 5 0 0 2 1 22 6 167 33.40
Rohan Rammohan, 21 21 2 2 3 2 57 29 692 32.95
Rohan Rammohan, 21 21 2 2 3 2 57 29 692 32.95
Vihang Shah 21 21 3 0 6 1 61 10 663 31.57
Vihang Shah 21 21 3 0 6 1 61 10 663 31.57
Rohan Rammohan 4 4 1 0 1 0 9 7 125 31.25
Mayank Patel 27 27 2 1 4 3 64 46 809 29.96
Mayank Patel 27 27 2 1 4 3 64 46 809 29.96
Rupesh Raut 26 26 3 1 5 0 82 19 766 29.46
Rupesh Raut 26 26 3 1 5 0 82 19 766 29.46
Sankett Deshpande 9 9 0 0 3 0 28 3 263 29.22
Neeraj Singh 17 17 4 0 3 0 24 33 452 26.59
Miten Patel 8 8 1 0 1 0 8 16 209 26.13
Miten Patel 8 8 1 0 1 0 8 16 209 26.13
Baseer Ahmed 10 10 3 0 1 0 21 9 240 24.00
Chetan Kumar 9 6 2 0 1 1 13 3 140 23.33
Shivprakash Iyer 7 7 0 0 0 0 15 3 145 20.71
Harsha Reddy 25 24 8 0 1 0 31 6 463 19.29
Harsha Reddy 25 24 8 0 1 0 31 6 463 19.29
Shirshant Sharma 27 27 7 0 2 2 45 8 507 18.78
Shirshant Sharma 27 27 7 0 2 2 45 8 507 18.78
Vishnu Isukapalli 11 11 0 0 0 1 28 0 194 17.64
Amit Choudhari 7 5 1 0 0 0 4 6 85 17.00
Anand Chandraker 11 11 0 0 0 0 21 3 178 16.18
Ankit Kumar 22 19 3 0 0 4 19 3 236 12.42
Ankit Kumar 22 19 3 0 0 4 19 3 236 12.42
Jagi Natarajan 2 2 0 0 0 0 1 2 24 12.00
Hiren Kapadia 25 24 5 0 0 3 26 6 287 11.96
Hiren Kapadia 25 24 5 0 0 3 26 6 287 11.96
Ravi Anantharaman 2 2 0 0 0 0 1 0 21 10.50
Vishal Pasula 4 2 1 0 0 0 0 0 10 5.00
Senthil Rajaguru 2 1 1 0 0 0 1 0 5 5.00
Rajesh Katial 9 9 3 0 0 4 5 0 44 4.89
Rajesh Katial 9 9 3 0 0 4 5 0 44 4.89
Kunal Parekh 8 6 3 0 0 1 1 0 25 4.17
Ramki Krishnamoorthy 4 3 1 0 0 1 0 0 12 4.00
Anish Raghavan 8 5 1 0 0 2 0 0 18 3.60
Pavan Singaraju 12 10 5 0 0 2 0 0 26 2.60
Pavan Singaraju 12 10 5 0 0 2 0 0 26 2.60
Ashok Pendli 7 4 1 0 0 2 0 0 9 2.25
Subashis Halder 14 8 6 0 0 3 0 0 14 1.75
Subashis Halder 14 8 6 0 0 3 0 0 14 1.75
Siddharth Mathur 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00