Division I Match Played At Kilborne Park , 2014-05-31

SPCCBLUES V BCCC

SPCCBLUES Won by 248 runs

Played at Kilborne Park

On 2014-05-31

Umpires AMKO

Toss won by BCCC

SPCCBLUES Innings 357 / 7 (35 Overs)

R B 4s 6s
View dismissal Rupesh Raut b:Sarfaraz Khan 41 26 7 1
View dismissal Vihang Shah c :Vipul Phatak b:Shashank Kadge 73 57 12 0
View dismissal Mayank Patel c :Sarfaraz Khan b:Santhosh Nethikunta 80 47 8 7
View dismissal Vishnu Isukapalli c :Nag BCCC b:Santhosh Nethikunta 31 27 5 0
View dismissal Neeraj Singh c :Nag BCCC b:Shiva Das 53 20 1 7
View dismissal Hiren Kapadia not out 42 18 6 1
View dismissal Shirshant Sharma r : b: 2 5 0 0
View dismissal Harsha Reddy r : b: 1 3 0 0
View dismissal Ankit Kumar not out 5 7 1 0
Extras b6, lb7, w12, nb4 29
Total 357

Bowling

O R W wd nb
View dismissal Sarfaraz Khan 7 39 1 2 1
View dismissal Huzoor Alam 4 46 0 5 2
View dismissal Santhosh Nethikunta 7 59 2 2 1
View dismissal Bhanu Banala 5 61 0 2 0
View dismissal Shiva Das 5 53 1 0 0
View dismissal Shashank Kadge 2 34 1 0 0
View dismissal Phanish Lakkarasu 5 54 0 0 0

BCCC Innings 109 / 9 (19.3 Overs)

R B 4s 6s
View dismissal Bhanu Banala c :Mayank Patel b:Ankit Kumar 7 7 1 0
View dismissal Phanish Lakkarasu lbw b:Ankit Kumar 0 2 0 0
View dismissal Nag BCCC lbw b:Ankit Kumar 4 4 0 0
View dismissal Huzoor Alam b:Neeraj Singh 2 4 0 0
View dismissal Suneeth Sreedharan r:Rupesh Raut b:Ankit Kumar 3 8 0 0
View dismissal Santhosh Nethikunta lbw b:Ankit Kumar 0 3 0 0
View dismissal Rachit Arora r:Ankit Kumar b:Vihang Shah 7 9 1 0
View dismissal Sarfaraz Khan b:Hiren Kapadia 39 44 5 1
View dismissal Vipul Phatak c :Mayank Patel b:Rupesh Raut 8 16 0 0
View dismissal Shashank Kadge c :Neeraj Singh b:Harsha Reddy 14 21 1 0
View dismissal Shiva Das not out 0 1 0 0
Extras b0, lb0, w24, nb1 25
Total 109

Bowling

O R W wd nb
View dismissal Ankit Kumar 5 24 5 6 1
View dismissal Neeraj Singh 2 8 1 3 0
View dismissal Harsha Reddy 3 16 1 1 0
View dismissal Rupesh Raut 4 18 1 5 0
View dismissal Pavan Singaraju 2 16 0 1 0
View dismissal Subashis Halder 2 13 0 1 0
View dismissal Hiren Kapadia 1.3 14 1 7 0

Match Notes

Mayank Patel - 80, Vihang Shah - 73, Neeraj Singh - 53, Hiren Kapadia - 42*, Rupesh Raut - 41 Wicket: Ankit - 5, Neeraj, Harsha, Rupesh & Hiren - 1 each

SPCC REDS

SPCC BLUES

Division I:SPCCBLUES V CCCC Oct 22, 2016
Division I:SPCCBLUES V GGCC Apr 30, 2016
Division I:SPCCBLUES V CLCC Oct 18, 2015

SPCC REDS

Division I:SPCCREDS V CLCC
CLCC Won by 140 runs Aug 18, 2013
Division I:SPCCREDS V CCCC
Rained Out Jul 27, 2013
Division I:SPCCREDS V CTCC
CTCC Won by 8 wickets Jul 20, 2013

SPCC BLUES